Föreningen för försvarsdirektörer emeriti

Föreningen för försvarsdirektörer emeriti

Försvarsdirektörsmöte Östersund 2016

NyheterPosted by Bo Hemborg Sat, May 14, 2016 19:19:02

Senaste nytt!
Här ett foto av de medlemmar (med medföljande) som deltog i Östersunds-mötet år 2016.


Vi ses i Östersund i början av juni för 2016 års försvarsdirektörsmöte.


Här några rader från mötets arrangör, Evert Fogelberg, om det idoga förberedelsearbete han inledningsvis har utfört inför kommande försvarsdirektörsmöte.

Östersund den 24 december 2015.

Ärade kollegor och tillika vänner.
Efter samråd mellan Sven-Erik och mig lämnas följande rapport.
Här I kansliet för Födir Emeriti Östersundsmöte I juni 2016 har julskinkan blivit färdiggriljerad och doppat blivit kryddat och nedkokat till ett lämpligt koncentrat inför dopparedagen.

Beträffande vårt möte I sommar har mer arbete förekommit, än vad som framkommit I den kollegiala kommunikationen. Jag har efter överenskommelse arbetat med de praktiska förberedelserna. Sammanfattningsvis handlar det om ...

1. Tänkbara och tillräckligt intressanta besöksobjekt (och det finns det många av) och när eventuellt intressanta saker händer där, samt hur objekten ligger avståndsmässigt till. Jag har satt upp en översikt och gjort några förhandsundersökningar.

2. Tillräckligt goda och inte så dyra boendemöjligheter. (Grytans hotell på A4: s gamla skjutfält - Grytans skjutfält är för närvarande ianspråktaget som flyktingförläggning. Där hyrde vi ju in oss vid förra Östersundsmötet). Jag har "nätrekognoserat" litet och det ser rätt så lovande ut. Jag kommer dock att ta reda litet närmare på bokningstider m.m.

3. Färd till och från E`ra respektive hemorter, eller ev. andra utgångspunkter. Roland har gjort undersökningar och satt upp en distinkt och klargörande sammanställning. Eftersom jag tycker, att det resealternativet bör ses I sammanhang med övriga bedömningar, som Ni kan vilja göra inför vårt möte, kommer den inte med som bilaga här utan i nästa brev.

4. Temata.

Vattenflödesproblematiken har ju de senaste åren, eller om man vill se det så, under de senaste decennierna fått en allt större betydelse och det mesta talar väl för, försiktigt uttrycket, att den trenden kommer, med en viss uppgradering, att stå sig även fragment. Mycket har gjorts under de senaste två decennierna beträffande tekniska underlag för bedömning av tänkbara översvämningsrisker och andra underlag för riskbedömningar. Något kan nog sägas om det, även om vi fick mycket kunskap om detta vid Kristianstads- och Trollhättemötena.

Tjernobylolyckan inträffade natten till lördagen den 26 april 1986 klockan 01.23.45 (lokal tid). Det är således 30 år sedan, vilket väl kommer att belysas I medierna. Vi fick nedfall I vissa områden. Gävleborgs och Västernorrlands län - Olle och Erik - blev ordentligt drabbade. Det förtjänar kanske att sagas något om det vid något tillfälle.

I övrigt hade vi nog tänkt, att ett kulturellt tema skulle kunna vara av intresse och i det hänseendet finns det också många intressanta och viktiga områden, att behandla.

En viktig händelse, som hade en speciell, kulturell betydelse, var när Östersunds garnison lades ned och en hel kultur där praktiskt taget upphörde. Det måste ju sagas vara litet speciellt intressant att prata litet om nu, när man har funnit, att man kanske inte borde ha fattat det beslutet, vilket vi var många som tyckte att man inte borde. Å andra sidan kan det ju vara intressant, att se vad vi och främst då kanske Östersund fick I stället. Hur man än ser på det, skall ju Totalförsvaret byggas upp nu igen, även om ingen tycks veta, hur det skall gå till eller ens hur det var då.

Trygghetens hus, som utrymmesmässigt möjliggjordes av att ATS flyttades från Östersund. Trygghetens hus är en anläggning, som är inrymd i en av ATS stora hallar, där polis, räddningstjänst och SOS-alarm m.fl. myndigheter nu är samlade.

Jamtli, ett kulturhistoriskt centrum och museum och ett "Skansen I miniatyr".

Teknikland. Ett försvarstekniskt museum vid Optands flygfält (tidigare krigsflygfält).

Nå. Jag slutar här och med denna lilla, översiktliga rapport önskar vi I Östersund-Nälden-området ER EN MYCKET G OD JUL OCH ETT MYCKET GOTT NYTT ÅR.

Evert.

P.s. Jag ber å mitt hotmailkontos eller möjligen mitt programs i datorn vägnar om ursäkt för den anglifiering av språket i texten, som förekommer allt för flitigt. D.s.

P.p.s. Jag hade hoppats, att få ut det här brevet före jul och det hade lyckats, om än med liten marginal, om inte Outlook hade vägrat att tjänstgöra.

Redaktören återkommer.
Försvarsdirektörsmöte i Trollhättan 2015

NyheterPosted by Bo Hemborg Tue, May 26, 2015 15:31:06
Från arrangören, Lennart Olofsson, har det den 10 mars 2015 kommit en hälsning.

Intresseanmälan till möte i augusti med försvarsdirektörernas förening

Hej.

Eftersom jag har fått förtroendet att ordna mötet 19 - 21 augusti vill jag redan nu informera om mina förberedelser och förslag till program.
Vi träffas 19 augusti i Trollhättan. Jag har preliminärbokat Best Western Hotell Trollhättan som ligger mitt i centrum. Incheckning under eftermiddagen och därefter kvällen fri.
Programmet för 20 och 21 aug kommer att handla om Förhållandena kring Vänerns reglering och förhållandena längs Göta älv. Konsekvenserna av klimatförändringar är naturligtvis aktuella att belysa liksom erfarenheter från omfattande översvämningar.
20:e ägnar vi åt föreläsningar och information från Vattenfall med besök vid en av Sveriges äldsta kraftstationer samt fallpåsläpp under eftermiddagen.
21:- besöker vi Sjöfartsverket och sjöfartsmuseet. Vi får också en redogörelse för SGI:s arbete med skredundersökningar i Göta älvdalen. Vi avslutar till lunch.

Jag redovisar inte exakta tider nu eftersom det kan bli lite förändringar under hand. Vi ska naturligtvis ha tid för årsmöte och gemensam middag också - förslagsvis den 20:e.

Min förhoppning är att vi får fint väder eftersom det finns mycket höga turistvärden längs älven på kort avstånd från hotellet.

Det finns olika alternativ att resa till Trollhättan. Det finns flygförbindelse med Bromma. Järnvägsförbindelse från Göteborg (cirka 30 min) liksom från Herrljunga via Vänersborg. Biltransporterna underlättas numera av fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan.

Vore bra om jag kan få besked om Ditt intresse att delta vid mötet och hur många vi blir.

Tacksam för intresseanmälan före 1 maj så kan jag fila på detaljerna och återkomma med slutlig anmälan före sommaren. Anmälan per E-post helst men brev eller telefon går också bra.

Välkomna på förhand.

Hälsningar
Lennart
0708 - 33 58 00
adr. Ulfsparregatan 43
461 41 Trollhättan

*****

Från ordföranden i föreningen, Krister Jansson, har vi den 12 mars fått en hälsning med följande information:

Hej alla fdir emeriti !

Ni har ju nyligen fått första information från Lennart Olofsson om vår träff i Trollhättan i augusti. Jag tror att det kan bli mycket intressant och bra.

Jag bifogar en helt genomarbetad purfärsk medlemsförteckning. Har lagt en hel del tid och möda på att få alla uppgifter rätt men det ligger i sakens natur att det vill verkligen mycket till för att alla siffror, punkter, mailadresser o s v ska bli absolut rätt. Ber er alla om hjälp. Om ni upptäcker några fel så hör av er till mej.

Som ni ser så har nu ett antal av våra gamla kollegor och tidigare emeriti medlemmar valt att inte längre vara med i vår lilla förening.

Så , kort om golf när vi ska ses i Trollhättan. 2013 i Härnösand var vi 4 personer som spelade. 2014 i Kristianstad var vi 3 som som ställde in golfen. Ni som väldigt gärna vill att vi ordnar golf i Trollhättan hör av er till mej, så fixar jag det och samordnar med Lennart angående logi mm. Såvitt jag kan förstå så är väl den 19/8 den lämpligaste dagen för ev golf.

Många hjärtliga hälsningar från ett vårligt Kalmar

Krister

*****

För en tid sedan, den 28 april, fick vi alla en hälsning från Krister av det mindre trevliga slaget.

Till alla i Föreningen Försvarsdirektörer Emeriti

Idag har vi nåtts av det sorgliga beskedet att den långa kampen som vår kollega och gode vän Kjell i Luleå har utkämpat är till ända. Han somnade in lugnt och stilla.

Jag har å föreningens vägnar sänt en enkel kondoleans med en blomma till Gudrun.

Bästa hälsningar

Krister


*****

Här ett detaljerat program från arrangören Lennart Olofsson:

Hej. Jag har fått ihop ett program som ser ut så här:

19 aug: De flesta anländer under dagen och checkar in på hotell Best Western Hotel, Polhemsgatan 6 i Trollhättan. P- hus finns i omedelbar närhet och biljetter kan lösas i hotellreceptionen. Rum är reserverade och ni kan ange referensnummer 043912 och mitt namn som referens. Enkelrum 680:-/natt och dubbelrum 810:-/natt. Var och en bokar in senast 13 aug. Var och en betalar på plats.

20 aug:
0830 Samling vid hotellet för kortare bilresa till Insikten
0900 - 1200 Information med kort fikapaus från Vattenfall om Vänerns reglering och förhållandena längs Göta älv. Studiebesök vid Olidestationen
1200 - 1330 Lunch
1330 - 1430 Vattenfall Eldistribution och beredskapen mot elstörningar
1500 Fallpåsläpp vid Oskarsbron

18- tiden Årsmöte

19- tiden Gemensam middag

21 aug:
0830 Samling vid hotellet för kortare bilresa till Sjöfartsmuseet
0900 - 1000 Information från Sjöfartsverket
1000 - 1030 Guidad tur vid slussområdet
1030 - 1200 SGI presentation av Göta älvdalsutredningen

Avslutning på programmet

Information i övrigt:
20 deltagare har hittills anmält intresse att delta.
Jag räknar med att vi har tillräckligt många bilar så att vi kan åka gemensamt till Insikten och Sjöfartsmuseet
Jag räknar med att årsmötet kan hållas på hotellet.
Jag har inte förbeställt gemensam middag utan avvaktar tills vi träffas.
Eftersom många kommer vid olika tider 19 aug har jag inte arrangerat något gemensamt men jag ska försöka möta upp vid hotellet under eftermiddagen
Det finns mycket vackra promenadvägar 150 m från hotellet.
Mer info kan ni hämta på Trollhättans stads hemsida.
Anmäl ert deltagande till mig också per E-post eller telefon 0705 - 33 58 00 eller 0520 - 366 99.

Telefonadresser: Hotel Best Western 0520 - 125 65

Välkomna hälsar
Lennart

Det skall bli trevligt tror ...
/Redaktören

Det blev även mycket trevligt!


Här Redaktörens rapport från mötet i Trollhättan:


Nu ser vi fram emot nästa års möte i Östersund i juni månad 2016!

Redaktören återkommer!

Försvarsdirektörsmöte i Kristianstad 2014

NyheterPosted by Bo Hemborg Thu, August 21, 2014 22:22:30
reningen för försvarsdirektörer emeriti har haft ett som vanligt mycket givande möte, denna gång i Kristianstad. De som hade möjlighet att delta i Bertil och Ingrid Klebergs lyckade arrangemang ser Du på fotot nedan.

I främre raden från vänster: Bo Hemborg, Gunnel Björk,Claes-Göran och Gunilla Dahlqvist, Margareta och Rune Dahlén, Krister Jansson (ordf.), Ingrid och Bertil Kleberg samt Gun-Jeanette Hemborg. I bakre raden från vänster: Nils Billing, Evert Fogelberg, Inga-Lill Andersson, Anna-Britta Billing, Per och Gun Zachrisson, Anna Jansson, Hans Andersson samt Olle Carlbom.

Rapport från försvarsdirektörsmötet - Dag 1Rapport från försvarsdirektörsmötet - Dag 2

Rapport från försvarsdirektörsmötet - Dag 3

Planering:
2015 års möte i Trollhättan!
2016 års möte i Östersund!
2017 års möte i Stockholm!


Fösvarsdirektörsmöte Höga kusten 2013

NyheterPosted by Bo Hemborg Wed, August 14, 2013 14:00:33
Den 14 - 16 augusti 2013 var försvarsdirektörerna samlade till ett nytt möte. Denna gång i området Höga kusten.


De som deltog hittar Du här:

Programmet finns här:Just när detta skrevs höll "golfspelarna" på med att avsluta sitt spel. Vi övriga laddade inför årsmötet och den gemensamma middagen på hotell Höga kusten med skön(!) utsikt mot bron.

*****
Här har vi han som hade gjort ett så fint program!

Stort tack, Gunnar Westman!

Redaktören återkommer med dagliga rapporter.

Rapport dag "0" finns här:Rapport dag "1" finns här:

Rapport dag "2" finns här:

Rapport dag "3" finns här:
En glädjande nyhet: Jag har varit i telefonkontakt med Berit Meyer. Hennes rörelseförmåga är tyvärr begränsad (använder rollator) men däremot är hon helt OK vad gäller huvudets vägnar. Hon var glad över kontakten och bad om en hälsning.Kanske vi kan övertyga henne om att följa med till Bornholm nästa år?
Bo Redaktör

Försvarsdirektörsmöte år 2012

NyheterPosted by Bo Hemborg Thu, August 23, 2012 18:49:12

Den 28 - 30 augusti 2012 träffades försvarsdirektörer emerit för sitt årliga möte.

Denna gång var platsen Karlstad med omnejd.

F d kanslichefen Rune Dahlén hade tagit på sig den viktiga uppgiften att ordna årets program.

Det ser ut så här:

Vid årets möte i Karlstad såg deltagarna ut så här.

Det har inrapporterats att alla mötesdeltagare hade några mycket trevliga dagar tillsammans.

Här några bilder tagna av Kjell Herlevsson, Luleå med förklarande text:

Sekreteraren ...

... återkommer eventuellt med rapport och ytterligare bilder från årsmötet.

Annars ses vi nästa år i Härnösand hos Gunnar Westman.

Något att se fram emot!

Försvarsdirektörerna minns!

NyheterPosted by Bo Hemborg Sun, August 14, 2011 17:55:22

Försvarsdirektören Gert Andersson som var försvarsdirektör hos Länsstyrelsen i Södermanlands län åren 2003 - 2007 har påbörjat ett projekt som han kallar "Försvarsdirektörerna minns"! Han har tagit kontakt med tidigare försvarsdirektörer (motsv) för att få underlag för en studie i ämnet.

Läs nedan hans brev till tidigare försvarsdirektörer:

Försvarsdirektörsmöte år 2011

NyheterPosted by Bo Hemborg Sun, August 14, 2011 17:25:33

Försvarsdirektörer emeriti har förlagt sitt möte den 22 - 25 augusti i år till Karlskrona. Tack vare Gunnel Björk har redaktören möjlighet att presentera detta foto av årets deltagare i mötet. Gruppen är uppställd framför Amiralitetskyrkan. Till höger om gruppen -utanför fotot - står Rosenbom och hoppas att någon skall skänka en slant.

Vår allt-i-allo i alla lägen, Claes-Göran Dahlqvist, har gjort ett program som förhoppningsvis kommer att passa alla deltagare. Programmet hittar Du här:

Bildmässig information om hur trevligt vi hade det hittar Du här:

Bitr redaktören

Försvarsdirektörsmöte 2010! Rapport!

NyheterPosted by Bo Hemborg Fri, August 13, 2010 10:49:22

Försvarsdirektörer emeriti har genomfört 2010 års möte i Hälsingland dagarna 24 - 27 augusti. F d försvarsdirektören Olle Carlbom har på ett förtjänstfullt sätt varit arrangör och värd för mötet. Stort tack, Olle! ¨

Följande deltog i årets möte:

Och så här såg programmet ut:

Här redaktörens rapport från mötet i tre delar:

Dag 1 och 2

Dag 3

Dag 4

Bo

T f red

« PreviousNext »