Föreningen för försvarsdirektörer emeriti

Föreningen för försvarsdirektörer emeriti har upphört!Nyheter

Posted by Bo Hemborg Tue, August 21, 2018 09:57:49

Vid årsmötet fredagen den 17 augusti 2018 beslöts att föreningen för försvarsdirektörer emeriti skulle upphöra som förening!

Protokoll från årsmötet finns att läsa under rubriken Försvarsdirektörsmöte Dalarna 2018 nedan.

I framtiden skall de av medlemmarna mycket uppskattade årliga mötena ordnas i mera informella former. Två av de tidigare medlemmarna har åtagit sig att vara kontaktpersoner inför eventuella framtida möten; Evert Fogelberg och Gun Zachrisson. Förre försvarsdirektören Gert Andersson har lovat att under ett halvår på prov varje månad skicka ut en historisk återblick från vår tidigare verksamhet.

Denna hemsida finns kvar tills vidare.

Med vänlig hälsning
Bo HemborgFörsvarsdirektörsmöte Dalarna 2018Nyheter

Posted by Bo Hemborg Wed, August 15, 2018 18:47:51

Försvarsdirektörsmötet i Dalarna den 15 - 17 augusti har avslutats.

Här är programmet:


Här är deltagarna:


Blog imageGruppens deltagare är mycket nöjda med vad mötets arrangör, Rune Dahlén, nummer fyra från vänster ovan, har bjudit på.

Min rapport från mötet med tre bildbilagor finns här:

Rapport:

Bildbilaga 15 augusti:

Bildbilaga 16 augusti:
Bildbilaga 17 augusti:

Årsmötesprotokoll finns här:Försvarsdirektörsmöte Dalsland 2003Nyheter

Posted by Bo Hemborg Wed, August 08, 2018 14:26:47

Blog image
Info kommer.

Försvarsdirektörsmöte Kalmar 2004Nyheter

Posted by Bo Hemborg Wed, August 08, 2018 14:25:35

Blog imageBlog image
Blog image
Info kommer.Försvarsdirektörsmöte Luleå 2005Nyheter

Posted by Bo Hemborg Wed, August 08, 2018 14:24:39

Blog image
Blog image
Info kommer!Försvarsdirektörsmöte Tallinn 2006Nyheter

Posted by Bo Hemborg Wed, August 08, 2018 14:21:40


Blog image
De som deltog i resan finns här nedan med vår estländska guide i mitten:

Blog image

Info kommer.Försvarsdirektörsmöte Halmstad 2007Nyheter

Posted by Bo Hemborg Sat, August 04, 2018 15:21:36

Hans Andersson arrangerade ett mycket lyckat försvarsdirektörmöte i Halmstad sommaren 2007.

Blog image
Tyvärr är hemsidans fotografier från detta möte inte tillgängliga. Då får man utnyttja arrangören Hans Anderssons egna fotografier för att på denna hemsida informera om innehållet i mötet.

Program och bilder från mötet här:
Tack Hans!

Försvarsdirektörsmöte Åland 2017Nyheter

Posted by Bo Hemborg Thu, August 17, 2017 18:30:47Vid 2017 års årsmöte i Mariehamn för Föreningen för Försvarsdirektörer Emeriti beslöts att utse Bo Hemborg till ordförande i föreningen.
Blog imageBo Hemborg, f d försvarsdirektör Stockholms län.

Årsmötesprotokoll 2017 för Föreningen Försvarsdirektörer Emeriti
finns här:

Rapport från försvarsdirektörsmötet 2017 -slutlversion, finns här:Av Roland Sandberg har redaktören fått en trevlig hälsning!
Underbart väder och en skicklig guidning!

Det beslöts att 2018 års försvarsdirektörsmöte skall anordnas av Rune Dahlén i Dalarna under v33!

Tidigare inlägg 1

Ärade försvarsdirektörer emeriti med respektive!

Programmet för Åland börjar ta form. Jag har tänkt att vi skall besöka Statens Ämbetsverk (länsstyrelsen), det Svenska generalkonsulatet, några museer och ta en guidad tur till och på fästningen Bomarsund.Jag tar tacksamt emot förslag till ytterligare programpunkter eller aktiviteter. Självklart kommer vi att ha årsmöte och en gemensam middag.

Jag har preliminärt bokat hotellrum i Mariehamn nätterna mellan 23-24/8 och 24-25/8.

Med vårhälsning
/Rune


Tidigare inlägg 2a

Ärade försvarsdirektörer emeriti med respektive!

Så är vi i augusti månad. Kanske kräft- och surströmmingsskivor och andra trevligheter för flera av oss. Innebär ju också att glädjande många kommer till vårt årliga möte. Tyvärr kan ju inte alla, av skilda skäl, komma med till Åland. Vi som är lyckligt lottade ser fram mot ett par trevliga och intressanta dagar tillsammans enligt Runes fina program. Vi hoppas att vädrets makter återigen är på vår sida, som de brukar vara!

Vi ska ha vårt årsmöte på fredagen den 25/8. Jag hoppas och räknar med att ni alla har förslag och synpunkter angående:

1/ Plats/län för vår träff 2018

2/ Vem som ska efterträda undertecknad som ordförande/verkställande tjänsteman i vår eminenta förening. Tror mig veta att Hans A har någon idé . Hör gärna av er till Hans på hans mobil 073-0595300!

Väl Mött på Åland! /Krister

Tidigare inlägg 2b

Kamrater och mötesdeltagare!

Vi är i skrivandes stund 18 deltagare. Sex återbud har inkommit. Classes fru Gunilla ska operera en hand. Nils Billing är krasslig och Lennart Olofsson har lämnat återbud.

Det slutliga programmet för vår Ålandsvistelse blir som följer:

Onsdag den 23 aug:

Ankomst kl 1800 till Mariehamn. Incheckning på Hotell Pommern (jag har lovat att betalning för rummen sker vid ankomsten). Vi som har bilar bidrar med transport till hotellet som ligger ca 12-1400 m från hamnen. Förbrodring och försystring. Middag i enskild regi, antingen på hotellet eller i närbelägen galleria

Torsdag den 24 aug:

Kl 0845: Avfärd med egna bilar till Mariehamns brandstation för information om räddningstjänst och ambulanstransporter i skärgårdsmiljö. ( Tanken var ursprungligen en guidad busstur, men ett hutlöst pris för buss avskräckte mig)

KL 1030: Landshövding Peter Lindbäcks genomgång på Statens Ämbetsverk om Ämbetsverkets organisation, uppgifter m m åtföljd av att landshövdingen bjuder på buffet-lunch.

Kl 1315: Avfärd med egna bilar till Bomarsunds fästning (ca 30 km), där en kunnig guide tar hand om oss.

Ca kl 1600: Återfärd till Mariehamn

Kl 1900: Samling för aperitif på Runes o Margaretas rum

Kl 1930: Gemensam middag - tre rätter + kaffe och chokladbit. Varmrätten blir örtbakad åländsk regnbåge. Pris 38 euro som betalas av var och en. Kostnad för ev alkoholhaltiga drycker tillkommer

Fredag den 25 aug:

Kl 0845: Föreningens årsmöte på Hotell Pommern!!!

Kl 0930: Vi fortsätter på Hotell Pommern med ett föredrag med titeln "Litet är vackert - sex perspektiv på Åland och dess kommuner". Föredragshållare är Christian Pleijel, f d officer i svenska armén, numera kommunalråd i Kökars kommun och generalsekreterare för Federation of european small islands

Kl 1100: Tid till förfogande, t ex besök på Ålands konstmuseum eller Ålands sjöfartsmuseum eller shopping

Kl 1245 Fartyget avgår från Mariehamn till Kapellskär.

Kostnader: Guide- och föredragskostnad belöper sig (fördelad på 18 deltagare) till 175 kr/person. Detta kan betalas till mig på lämpligt sätt kontant eller på mitt bankkonto.

Väl mött på farjan i Kapellskär eller för dem som har åkt i förväg i Mariehamn!

/Rune


Tidigare inlägg 3

Hej alla ärade medlemmar i Föreningen Försvarsdirektörer Emeriti !

Ber er att begrunda nedanstående förslag till förändringar av vår verksamhet! Dessa idéer och förslag kommer att tas upp för beslut vid årsmötet den 25/8 på Åland. Har ni några synpunkter kan ni kontakta mej, Hans eller Rune innan årsmötet. Själv är jag enbart möjlig att nå på min mobil 070-573 17 96 från och med lördag den 19/8 men jag tar även KORTA mejl på mobilen.


Bakgrunden till förslagen är följande:

1/ Som ni nog minns “sade jag upp mej” från uppgiften som ordförande/verkställande tjänsteman vid vårt årsmöte i Östersund ifjol.

2/ För att flera av kamraterna ska kunna bidra till ett bredare tänkande än vad jag ensam kan bjuda på så har jag bett Hans att ta rollen som valberedning. Det har han gjort förtjänstfullt. Hans har kontaktat ett antal av kamraterna för att försöka få fram en efterträdare till mej. Summan av dessa försök är 0 (noll). Finns ingen som är beredd att ta styråran.

3/ Hans samtal med kollegor har däremot resulterat i förslag till ändringar av verksamheten för Fören Försvarsdir Emeriti enl nedanstående förslag.

Förslag angående fortsatt verksamhet för FFE

1. Ingen efterträdare till Krister utses.

2. Föreningen upplöses under städade former genom beslut av närvarande medlemmar vid årsmötet den 25/8. Beslutet fattas på vedertaget sätt genom omröstning mm

3. Upplösningen av föreningen innebär att hittillsvarande rutiner med uppvaktning av medlemmar som fyller jämna år upphör. Föreningens visade deltagande och honorering i samband med kamraters bortgång upphör.

4. Ingen årsavgift ska erläggas.

5. Nuvarande föreningskassa kan disponeras av den/de kamrater som ordnar möten i framtiden. Alternativ gåva för välgörande ändamål. Jfr förslag till möten 2018 och vidare nedan.

6. Vår fotograf/webmaster Bosse H tar beslut angående dessa frågor.

Möten för medlemmar kommande år. Det finns för närvarande två förslag beträffande möten enligt den nya ordningen. Rune(!) har förklarat sej beredd att ordna en träff i Dalarna 2018.

Ett alternativ föreslås vara en träff i västra Skåne med Claes-Göran och Bertil som ansvariga. Omröstning kommer att ske i Mariehamn vid årsmötet.

Fortsättningsvis är det fritt för alla att ta initiativ till träffar. E-post är väl i så fall lämplig kommunikationsväg. Arrangör administrerar mötet.

Läs, begrunda och tyck till!

Bästa sommarhälsningar /Krister


Tidigare inlägg 4

Redaktören Bos synpunkter:

Föreningen Försvarsdirektörer Emeriti har funnits i olika former åtminstone sedan tidigt 1970 - tal. Det vore minst sagt upprörande och beklagligt att upplösa föreningen i samband med vår vistelse på Åland.

Jag föreslår att vi ber Hans Andersson ta på sig uppgiften som ordförande/verkställande tjänsteman under det kommande åretl Hans är en av oss alla uppskattad person som på ett utmärkt sätt kan svara för ordförandeskapet när nu Krister känner för att avsluta sitt utmärkta arbete som föreningens ordförande.

Vi skall vara mycket tacksamma för att Rune har förklarat sig beredd att ordna en träff i Dalarna 2018. Det kommer att underlätta för Hans i hans uppgift som ordförande.

Vi ses på Åland! (Du som inte har möjlighet att närvara vid mötet på Åland kan skicka Din uppfattning om detta förslag till undertecknad! Telefon: 0706204721 eller via e-mail till: bo.hemborg@comhem.se.)

Jag lovar att hålla hemsidan vid liv om vi beslutar att bibehålla vår förening t v!

Hälsningar
Bo